Home Calatorii Acte necesare pentru cei care vor să își facă pașaport. Ghid complet pentru tine

Acte necesare pentru cei care vor să își facă pașaport. Ghid complet pentru tine

by GetLokal.ro

Ce este pașaportul și când este necesar

Pașaportul este un document oficial emis de către autoritățile naționale ale unei țări și servește ca dovadă a identității și cetățeniei unei persoane. Este folosit în principal pentru a călători în străinătate, deoarece este recunoscut la nivel internațional ca o dovadă legală a identității și cetățeniei.

Un pașaport conține informații personale, cum ar fi numele, fotografia, data și locul nașterii, semnătura și alte detalii relevante ale titularului. De asemenea, conține informații despre cetățenia țării emitente și datele de identificare ale pașaportului.

Există mai multe situații în care este necesar să aveți un pașaport:

 • Călătorii internaționale: Dacă doriți să călătoriți într-o altă țară, de obicei veți avea nevoie de un pașaport valabil pentru a obține vize și a intra în țara respectivă. Majoritatea țărilor cer cetățenilor străini să prezinte un pașaport valid la sosire.
 • Rezidență sau muncă în străinătate: Dacă intenționați să locuiți sau să lucrați într-o altă țară, veți avea nevoie, de obicei, de un pașaport pentru a obține vize sau permise de ședere.
 • Identificare oficială: Pașaportul poate fi, de asemenea, utilizat ca un document oficial de identificare în țara dumneavoastră de origine.

Este important de menționat că cerințele specifice pentru obținerea și utilizarea unui pașaport pot varia în funcție de țară. Este recomandat să vă informați cu privire la cerințele specifice ale țării dumneavoastră de origine sau a țărilor în care intenționați să călătoriți pentru a obține informații precise.

Ce date sunt trecute în pașaport

Un pașaport conține următoarele date:

1. Pagina de identitate

Aceasta conține informații personale despre titularul pașaportului, inclusiv:

 • Numele complet al titularului
 • Fotografia titularului
 • Sexul
 • Data și locul nașterii
 • Naționalitatea/cetățenia
 • Numărul de pașaport
 • Data de emitere și data de expirare a pașaportului
 • Autoritatea emitentă (de obicei, agenția guvernamentală responsabilă cu emiterea pașapoartelor)

2. Semnătura titularului

Aceasta este semnătura personală a titularului pașaportului și poate fi utilizată pentru verificarea autenticității documentului.

3. Alte pagini

Pașaportul poate conține și alte pagini care includ:

 • Vize: În cazul în care titularul a obținut vize pentru călătorii în anumite țări, acestea pot fi inserate în paginile libere ale pașaportului.
 • Ștampile de intrare/ieșire: Atunci când călătoriți în străinătate, pașaportul poate fi ștampilat de autoritățile de frontieră pentru a indica data intrării și ieșirii din țară.

Este important să menționăm că informațiile conținute într-un pașaport pot varia în funcție de țara emitentă și de standardele internaționale. 

De asemenea, pașaportul poate conține măsuri de securitate suplimentare, cum ar fi holograme, elemente de tipar vizibile sau invizibile și alte caracteristici care protejează împotriva falsificării și asigură autenticitatea documentului.

De ce au nevoie de pașaport copiii mici

Copiii mici au nevoie de pașaport în anumite situații, în special atunci când călătoresc în străinătate sau când sunt incluși în documentele de călătorie ale părinților lor.

Iată câteva motive pentru care copiii mici pot avea nevoie de pașaport:

 • Călătorii internaționale: Dacă un copil călătorește într-o altă țară împreună cu părinții sau cu alte persoane, este posibil să i se solicite un pașaport valabil pentru a intra în țara respectivă. Pașaportul este o dovadă legală a identității și cetățeniei copilului și este necesar pentru a obține vize și pentru a călători în mod legal în afara țării de origine.
 • Document de identitate: În unele țări, pașaportul poate fi utilizat ca document oficial de identitate pentru copiii mici. De exemplu, atunci când solicitați servicii guvernamentale sau când este necesară o formă de identificare pentru anumite activități sau tranzacții.
 • Înregistrarea călătoriilor în documentele de călătorie ale părinților: În multe țări, copiii mici sunt incluși în pașapoartele părinților lor sau în alte documente de călătorie ale acestora. Acest lucru permite părinților să călătorească cu copiii lor în străinătate fără a avea nevoie de un pașaport separat pentru fiecare copil. Copiii vor fi menționați în secțiunea „Copii însoțiți” sau într-un alt mod specific în documentul de călătorie al părintelui.

Este important de menționat că cerințele specifice pentru obținerea unui pașaport pentru copiii mici pot varia în funcție de țara emitentă. Unele țări pot solicita documente suplimentare, cum ar fi certificatul de naștere al copilului sau acordul ambilor părinți pentru a emite un pașaport pentru copil. Este recomandat să vă informați cu privire la cerințele specifice ale țării dumneavoastră de origine sau a țărilor în care intenționați să călătoriți cu copiii pentru a obține informații precise.

Tipuri de pașapoarte

În România, există două tipuri de pașapoarte, respectiv pașaportul simplu electronic și pașaportul temporar. Iată o descriere succintă a fiecărui tip:

 • Pașaport simplu electronic

Acesta este tipul de pașaport standard emis pentru cetățenii români. Pașaportul simplu electronic conține un cip electronic încorporat, care stochează informații biometrice precum amprentele digitale și o fotografie digitală a titularului. 

Cele mai citite articole

De asemenea, este dotat cu caracteristici de securitate pentru a preveni falsificarea și utilizarea neautorizată. Pașaportul simplu electronic este valabil pentru o anumită perioadă de timp și este recunoscut la nivel internațional pentru călătoriile în străinătate.

 • Pașaport temporar

Pașaportul temporar este un document emis în cazuri de urgență sau în situații speciale în care cetățeanul român nu poate obține un pașaport simplu electronic în timp util. 

Acest tip de pașaport are o valabilitate redusă și este emis pentru o perioadă limitată de timp, în general pentru motive bine definite, cum ar fi urgente medicale, calamități naturale sau alte circumstanțe extraordinare. Pașaportul temporar poate fi utilizat pentru călătorii internaționale în aceleși condiții și restricții ca și pașaportul simplu electronic.

Este important să menționăm că pașaportul temporar este emis doar în situații excepționale și necesită justificarea și documentația adecvată pentru obținere. În mod normal, cetățenii români sunt încurajați să solicite un pașaport simplu electronic cu suficient timp înainte de călătoriile lor pentru a evita inconveniențe sau întârzieri.

Procesul de obținere a unui pașaport

Procesul de obținere a unui pașaport în România implică următorii pași:

Acte necesare pentru emiterea unui pașaport

 • Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.
 • Paşaportul anterior, dacă acesta există.

Programare

 • Cererile de pașapoarte simple electronice/pașapoarte simple temporare în România pot fi depuse în principal pe baza programărilor online efectuate pe platforma hub.mai.gov.ro/epasapoarte. 
 • Platforma permite accesul la programările disponibile începând cu ziua curentă și pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice. Astfel, solicitantul poate alege o dată și o oră disponibile pentru a se prezenta personal la sediul autorității responsabile pentru depunerea cererii și a documentelor necesare pentru obținerea pașaportului. 
 • Programările online facilitează procesul și reduc timpul de așteptare, asigurând o gestionare mai eficientă a solicitărilor de pașaport.

Prezentare la ghișeu

În cadrul procesului de obținere a unui pașaport în România, după efectuarea programării online și selectarea unei date și ore disponibile, solicitantul trebuie să se prezinte personal la ghișeul desemnat pentru depunerea cererii și documentelor necesare. Prezentarea la ghișeu este un pas esențial în procesul de obținere a pașaportului și următoarele aspecte pot fi relevante:

 • Documentele necesare: Solicitantul trebuie să aducă toate documentele solicitate conform cerințelor autorității competente. Acestea pot include formularul de cerere completat, actul de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate), o fotografie recentă de tip pașaport, certificatul de naștere sau alte documente care atestă cetățenia română și dovada plății taxei de emitere a pașaportului.
 • Verificarea documentelor: La ghișeu, personalul autorității responsabile va verifica și valida documentele depuse. Aceasta include verificarea conformității formularului de cerere și a documentelor furnizate cu cerințele specifice.
 • Completarea formularului de cerere: În cazul în care formularul de cerere nu a fost completat anterior, se poate solicita completarea acestuia la ghișeu. Este important să completați cu atenție și să semnați formularul de cerere în conformitate cu instrucțiunile furnizate.
 • Colectarea datelor biometrice și fotografie: La ghișeu, solicitanților de pașapoarte simple electronice li se pot colecta amprentele digitale și li se poate realiza o fotografie digitală, în conformitate cu cerințele specifice.
 • Confirmarea și înregistrarea cererii: După verificarea documentelor și completarea formularului de cerere, cererea va fi confirmată și înregistrată de către autoritatea responsabilă. Se vor furniza informații cu privire la următorii pași și termenul de emitere a pașaportului.

Este important de menționat că, în contextul specific al solicitărilor de pașaport în România, aspectele legate de prezentarea la ghișeu pot fi influențate de eventuale modificări legislative sau procedurale. Pentru informații actualizate și detalii specifice, se recomandă consultarea site-ului oficial al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple sau contactarea acestei instituții.

Ridicarea pașaportului

 • În România: Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat la cerere de la orice Serviciu Public Comunitar de Pașapoarte (SPCP) din țară.
 • În străinătate: Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, unde a fost depusă cererea.

În care țări am nevoie de pașaport pentru a călători

În care țări am nevoie de pașaport pentru a călători

(sursa foto: https://www.freepik.com/free-vector/blue-aireplane-passport-with-world-map_714619.htm#query=pasport&position=24&from_view=search&track=sph)

Ca cetățean român, aveți nevoie de un pașaport pentru a călători în majoritatea țărilor din lume. Este important de menționat că cerințele de călătorie pot varia în funcție de țara de destinație și de cetățenia dumneavoastră. Cu toate acestea, în general, este necesar să aveți un pașaport valabil pentru a intra în majoritatea țărilor din afara Uniunii Europene și Spațiului Schengen.

Iată câteva exemple de țări în care este necesar un pașaport pentru a călători:

 • Statele Unite ale Americii
 • Canada
 • Australia
 • China
 • Japonia
 • Brazilia
 • Rusia
 • India
 • Africa de Sud
 • Majoritatea țărilor din America Latină și Caraibe, Africa, Asia și Oceania

Este important să verificați cerințele specifice de călătorie ale fiecărei țări înainte de a pleca, deoarece unele țări pot solicita și vize sau alte documente suplimentare în funcție de țara dumneavoastră de origine. 

De asemenea, există anumite acorduri și excepții în ceea ce privește călătoriile în cadrul Uniunii Europene și Spațiului Schengen, unde, în general, puteți călători cu un act de identitate valabil, cum ar fi cartea de identitate sau buletinul de identitate, în loc de pașaport.

Înainte de a călători, vă recomandăm să verificați site-urile oficiale ale ambasadelor sau consulatelor țărilor în care intenționați să călătoriți pentru a obține informații actualizate și precise privind cerințele de călătorie și documentele necesare.

În care țări nu este necesar pașaportul

Ca cetățean român, puteți călători în mai multe țări fără a avea nevoie de un pașaport, ci doar cu un act de identitate valabil, cum ar fi cartea de identitate sau buletinul de identitate. Aceasta este valabilă în cadrul Uniunii Europene (UE) și al Spațiului Economic European (SEE), precum și în alte țări cu acorduri speciale de liberă circulație cu România. Iată câteva exemple de astfel de țări:

 • Statele Membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția.
 • Albania
 • Bosnia și Herțegovina
 • Macedonia de Nord
 • Muntenegru
 • Serbia

Recomandăm să verificați înainte de călătorie cerințele și condițiile specifice ale fiecărei țări, deoarece acestea pot varia și pot exista schimbări în funcție de situația actuală și de acordurile bilaterale sau regionale. 

Cele mai citite articole

You may also like