Home Prefectura Tulcea

Prefectura Tulcea

by GetLokal.ro

Contact - Prefectura Tulcea

Adresa: str. Păcii, nr.18, Tulcea, județul Tulcea, România
Telefon: 0240 517 185
Fax: 0240 513 036
Email: relatiipublice@prefecturatulcea.ro
Website: https://tl.prefectura.mai.gov.ro/

Harta - Prefectura Tulcea

Descriere - Prefectura Tulcea

Instituția Prefectului Tulcea reprezintă sediul central al organizației ce își desfășoară activitatea în vederea asigurării legalității și a respectării legilor și prevederilor legale de către toți cetățenii locuitori ai județului.

Colectivul Instituției Prefectului Tulcea se asigură periodic de realizarea obiectivelor de serviciu precum conducerea eficientă a instituțiilor deconcentrate și a altor organe ale administrației publice, asigurarea la nivelul județului a aplicării și respectării legii și ordinii publice, creșterea eficienței în aplicarea actelor normative.

Evoluția și dezvoltarea Instituției Prefectului Tulcea este considerată a fi în strânsă legătură cu dezvoltarea și organizarea în termeni optimi ai administrației publice românești conform principiilor moderne, europene. De asemenea, descentralizarea în ceea ce privește desfășurarea activității organizașiei nu poate fi concepută fără un control din partea statului, acel control de tutelă exercitat în mod normal de către judecători, și al cărui exemplu poate fi găsit pe teritoriul țărilor precum Italia, Franța sau Marea Britanie.