Bucureşti/Legal Info/Regulile pentru utilizarea si protectia informatiei in getlokal

Regulile pentru utilizarea si protectia informatiei in getlokal

Politica de protecție a datelor personale a siet-ul web Getlokal („Politică”)

Livrarea de orice informaţie sau conţinut din partea unui utilizator, se face voluntar din partea acestuia şi este obiectul condiţiilor de utilizare, din care face parte integrală politica de protecţie a datelor personale (indicată mai jos ca „Politica”).
 

1. Ce fel de informaţie colectăm, cum o folosim şi în ce scopuri?

 

1.1. Informaţia utilizatorului

Getlokal are dreptul să strângă informaţia de utilizator de la utilizatori. Informaţia prin care un utilizator poate fi identificat, poate să conţină numele, locul situării, adresă de e-mail, precum şi orice alt tip de informaţie pe care utilizatorul a introdus-o voluntar sau a fost prezentată la folosirea serviciiloe site-lui web Getlokal (accesibile prin diferitele domenii getokal, operate de Getlokal).

Getlokal indică clar, care date sunt obligatorii de prezentat şi care sunt voluntar, precum şi care sunt urmările refuzului prezentării acestor date, în formularul de înregistrare care se completează de către utilizator la încheierea contractului. Prin acordul cu condiţiile de utilizare, utilizatorul îşi acordul ca informaţia să-i fie procesată.

Livrarea de date personale indicate ca fiind obligatorii în formularele electronice respective de înregistrare în site-ul Getlokal, este necesară pentru înregistrarea utilizatorului, iar de-aici – pentru folosirea serviciilor care necesită înregistrare. Imposibilitatea livrării acestora este o piedică pentru efectuarea înregistrării cu succes, precum şi ca bază de întrerupere a înregistrării de către Getlokal, aşa cum este prevăzut în condiţiile de utilizare.

În afara informaţiei de mai sus, Getlokal are dreptul (dar nu şi obligaţia) automat să stocheze informaţia pe care calculatorul sau dispozitivul final al utilizatorului trimite la server-ul Getlokal referitoare la activitatea utilizatorului. Informaţia se stochează în fişierele log ale servere-lor Getlokal şi poate conţine informaţie despre paginile web ale site-lui Getlokal pe care utilizatorul le-a vizitat, site-urile care le-au trimis pe utilizator  la paginile site-lui Getlokal, datele şi orele acestoa intrări, adresa IP a utilizatorului, tipul internet browser pe care utilizatorul îl foloseşte, cuvintele cheie de căutare folosite de utilizator în directoriul Getlokal, numărul utilizatorilor care au văzut bannerul site-lui Getlokal, numărul accesărilor bannerelor şi altele. Această informaţie nu are legătură cu informaţia de identificare a utilizatorului şi va fi folosită pentru analiza obiectivă şi urmărirea comportamentului utilizatorului, interesele şi obiceiurile, pentru analizarea eficacităţii reclamei , în scopuri de statistică şi în scopul îmbunătăţirii serviciilor livrate. Această informaţie poate fi procesată şi stocată de către Getlokal într-un formular personalizat, împreună cu informaţia mai veche despre utilizator, livrată de acesta la înregistrare sau la folosirea serviciilor. Getlokal colectează fişierele file (date, timpuri şi sursa respectivă – adrese IP), atunci când se cere de legislatură, precum şi alte fişiere log şi informaţie, care sunt necesare pentru  efectuarea de copii ale declaraţiilor făcute de utilizator la folosirea serviciilor (de exemplu acceptarea condiţiilor de utilizare şi altele) şi la identificarea utilizatorului în cazul existenţelor unor litigii.

 

1.2. Informaţie accesibilă public. Conţinut de utilizator

Conţinutul de utilizator (care conţine sau nu date personale) pe care utilizatorul înregistrat îl publică în site, precum şi altă informaţie livată la folosirea serviciilor (cum ar fi nume, localizare, adrese de e-mail, fotografii, numere de telefon, data naşterii, profiluri în reţele sociale şi altele), este accesibilă public numai site-lui Getlokal.

Utilizatorul înregistrat poate să restricţioneze accesul numai la această informaţie la o anumită grupă de utilizatori înregistraţi, prin setările făcute profilurilor acestora de utilizator (atunci când această posibilitate există în mod expres). Orice fel de informaţie sau conţinut pentru care nu există posibilitate expresă de restricţionare a accesului, sunt accesibile public, iar utilizatorul se obligă informaţia şi/ sau conţinutul să fie accesibile, prin simpla lor publicare în site-ul Getlokal.

Pentru evitarea îndoielilor, Getlokal nu are motiv să strângă, folosească, stocheze sau proceseze în alt mod date personale sau alt tip de informaţie, care fac obiectul unei protecţii speciale conform legislaturii în vigoare, prin conţinutul de utilizator publicat de utilizatorul înregistrat în site-ul Getlokal şi nici nu urmăreşte existenţa unei asemenea informaţie. Publicând conţinutul de utilizator, date personale sau informaţie asemănătoare, prin folosirea serviciilor, utilizatorul îşi asumă acest risc şi răspundere. Prin acceptarea condiţiilor de utilizare prezenta politică, utilizatorul declară că e informat, acceptă şi este de acord, ca următoarea informaţie să fie accesibilă public oricărui utilizator al site-lui Getlokal şi altor persoane terţe, cărora Getlokal le oferă accesul, conform prezentelor condiţii de utilizare şi politică: întreaga informaţie (inclusiv datele personale) inclusă în conţinutul de utilizator, în profil, evenimentele la care utilizatorul le-a indicat că va participa, profilurile de firmă urmărite de utilizator. Utilizatorul declară şi garantează că prin publicarea oricărui tip de informaţie, nu se încalcă drepturile altor persoane terţe, datele şi drepturile lor private, inclusiv dacă aceste persoane şi-au dat acordul pentru o asemenea publicare (dacă acest lucru este necesar în funcţie de legislatura în vigoare).

Getlokal strânge şi foloseşte informaţia din art.1.1 pentru scopurile prevăzute în condiţiile de utilizare şi prezenta politică, cum este livrarea serviciilor, asigurarea accesului şi controlului utilizatorului la propriul profil, executarea obligaţiilor în funcţie de lege, exercitarea şi apărarea drepturilor şi intereselor sale, oferirea de produse şi/ sau servicii noi de către persoane terţe, pentru reclamă, în scopuri de anchetă şi analize.

 

1.3.      Invitarea unui priete

Utilizatorul înregistrat are posibilitatea prin profil să trimită invitaţie la e-mailul altor persoane terţe (prieteni), pentru a se putea înregistra în site-ul Getlokal. La fel, poate trimite invitaţii şi prin serviciul Facebook Connect, care dă posibilitatea accesului la informaţia publică din profilul Facebook al unei persoane terţe. La trimiterea unei invitaţii în unul din modurile amintite, utilizatorul înregistrat declară că persoana terţă şi-a dat acordul prealabil ca adresa sa de e-mail să fie accesibilă împreună cu altă informaţie necesară trimiterii invitaţiei. Persoanele care au primit invitaţia în unul din modurile amintite mai sus, au dreptul de a nu accepta înregistrarea în site-ul web Getlokal.

 

1.4. Servicii referitoare alte persoane terţ

Getlokal poate permite altor persoane terţe, cum sunt de exemplu: Facebook,Inc., să publice în site-urile lor informaţie din profilurile de firmă din site-ul Getlokal. Această informaţie nu poate să conţină date personale şi trebuie să se limiteze la informaţie referitoate la persoanele juridice.

În completare, la aprecierea utilizatorului, acesta poate împărtăşi informaţie care este accesibilă public la alte site-uri cu pagina Getlokal (de exemplu prin serviciul Facebook Connect), inclusiv informaţie despre legăturile utilizatorului cu alte site-uri (de exemplu prieteni şi listă cu contacte). Politica noastră nu se referă la informaţie despre utilizator şi/ sau prietenii acestuia, care se află stocată în alte site-uri web. Strângerea, stocarea, protecţia şi procesarea unei asemenea informaţii, face obiectul condiţiilor de utilizare a site-urilor respective. Dacă utilizatorul nu doreşte prietenii, contactele şi altă informaţie legată de el să fie împărtăşită cu site-ul Getlokal, poate să modifice setările de confidenţialitate din profilurile acestor site-uri.

La anumite pagini ale site-lui Getlokal se pot vizualiza butoane de împărtăşirea conţinutului de utilizator cu alte site-uri amintite. Folosind aceste butoane, utilizatorul îşi dă acordul personal să prezinte conţinutul de utilizator (inclusiv datele personale ce pot fi conţinute înăuntru) şi altor site-uri. Prin folosirea acestor butoane, utilizatorul îşi dă acordul de a prezenta personal conţinutul de utilizator pentru alte site-uri (inclusiv şi orice date personale ce pot fi conţinute înăuntru). La folosirea unor asemenea butoane de împărtăşire, utilizatorul se consideră ca fiind informat că împărtăşeşte conţinutul cu alte persoane terţe care nu se află sub controlul Getlokal, care se află sau acţionează în afara graniţelor Bulgariei sau chiar în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European. Prezenta politică nu se referă la informaţia împărtăşită de utilizator în acest mod şi respectiv la strângerea, stocarea, protecţia şi procesarea unei asemenea informaţii, face obiectul condiţiilor de utilizare a site-urilor web respective.

 

1.5. HTTP – „cookies”

Getlokal are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a instala „cookies” la calculatorul sau dispozitiul final respectiv al utilizatorului – fişiere text mici, prezentate prin server-ul internet pe hard disc-ul utilizatorului şi dau posibilitatea înregistrării de informaţie referitoare la utilizatori, identificând site-urile/ paginile folosite de dispozitivul final şi/ sau browser.

La livrarea serviciilor, Getlokal primeşte informaţia şi accesul la informaţia stocată în dispozitivul final al utilizatorului şi o prelucrează în scopul:

1.5.1. să asigure accesul normal şi calitativ la servicii al utilizatorului, în întreaga lor funcţionalitate;

1.5.2. să verifice prezenta de script, aplicaţii software şi setări ale dispozitivului final al utilizatorului, necesare unui acces normal şi folosirii serviciilor, sau, respectiv, să-i înştiinţeze de imposibilitatea livrării acestora;

1.5.3. să urmărească şi să preîntâmpine folosirea mai multor profiluri şi acţiuni răuintenţionate ale unui singur utilizator;

1.5.4. să vizualizeze elemente din site-ul Getlokal cu cerinţe specifice compatibile sau nu cu anumite particularităţi, calităţi sau opţiuni ale dispozitivului final al utilizatorului (de exemplu: lărgimea ecranului, rezoluţie şi altele);

1.5.5. să seteze serviciile şi să asigure afişarea automată sau ascunderea unor elemente diferite ale site-lui Getlokal, în conformitate cu preferinţele şi setările utilizatorului;

1.5.6. să cerceteze şi să promoveze preferinţele utilizatorului.

„Cookie”-urile folosite de către site-ul Getlokal nu stochează informaţie (date personale), care să facă posibile identificarea utilizatorului în viaţa reală. Acestea sunt destinate numai pentru identificarea utilizatorului prin dispozitivul final sau browser-ul acestuia.

Utilizatorul are dreptul oricând să refuze stocarea şi/ sau accesul la informaţia stocată în dispozitivul final al utilizatorului.

Interzicerea şi/ sau ştergerea „cookie”-rilor de către utilizator, poate duce la posibilitatea totală sau parţială a acestuia de acces la site-ul Getlokal şi/ sau la servicii, să înlocuiască sau să elimine preferinţele alese prealabil ale site-lui şi/ sau să înrăutăţească semnificativ calitatea serviciilor – pentru care, Getlokal nu poartă răspundere.

Utilizatorul are dreptul să primească oricând informaţie de la Getlokal, despre informaţia care se stochează în dispozitivul final al acestuia, prin trimiterea de întrebare la Getlokal, la următoarea adresă: privacy[at]getlokal[dot]com (Adresa de e-mail este scrisă astfel pentru a ne proteja de spam: te rugăm să înlocuiești [at] cu ‘@’și [dot] by ‘.’).

Getlokal foloseşte doi „cookie”-uri: „temporari” (care se şterg de la dispozitivul final al utilizatorului, când îşi închide internet browser-ul) şi „permanenţi”(care se menţin la dispozitivul final al utilizatorului, până când nu sunt şterşi intenţionat). „Cookie”-urile permanente pot fi eliminaţi de către utilizator cu ajutorul instrucţiilor browser-ului folosit. „Cookie”-urile folosite de site-ul Getlokal conţin un număr de identificare care ajută la identificarea utilizatorului.

„Cookie”-urile pot fi instalate de către o persoană terţă in scopul reclamării de produse sau servicii, ce are putea fi interesante pentru un utilizator care vizitează site-ul Getlokal sau alte pagini. Getlogal nu are accesul la controlul acestor „Cookie”-uri. „Cookie”-urile stochează informaţia despre modul de folosire a site-lui Getlokal, care site-uri au redirecţionat către site-ul Getlokal, utilizatorul ce pagini a vizitat în site-ul Getlokal, ce alte site-uri a vizitat utilizatorul, dar nu stochează informaţie cum ar fi nume, adrese de e-mail sau informaţie ce ar putea identifica utilizatorul pentru a putea intra în contact cu el.


2. Cu cine împărtăşim informaţia Dumneavoastră?

 

2.1. Conţinutul public

Getlokal are dreptul să răspândească public conţinutul site-lui Getlokal, ce conţine orice conţinut de utilizator a persoanelor legate de Getlokal, cum sunt partenerii de business şi alte persoane terţe. Utilizatorul acceptă că aceste persoane ar putea publica conţinutul în site-urile lor sau platformele de medie.

 

2.2. Persoanele care prelucrează informaţia în numele Getlokal

Informaţia personală sau de alt tip referitoare la utilizator poate fi dezvăluită altor persoane terţe cărora Getlokal s încredinţat efectuarea unor anumite servicii referitoare la site-ul Getlokal: suportul tehnic al site-lui Getlokal, orocesarea informaţiei în scopuri de marketing şi statistică, efectuarea de teste şi analize despre funcţionarea site-lui Getlokal, efectuarea de plăţi şi folosirea altor servicii, referitoare la site-ul Getlokal. Această informaţie este dezvăluită şi procesată, numai atât cât permite efectuarea acestor sarcini. Prin urmare, persoanele terţe respective prelucrează numai datele în numele Getlkoal. Ei trebuie să ştie că informaţia de care dispun este obiectul protecţiei datelor personale. Aceste persoane procesează datele numai sub instrucţiile severe ale Getlokal şi nu vor avea dreptul să folosească sau proceseze în orice alt mod datele personale al utilizatorului în alte scopuri, decât cele amintite în condiţiile de utilizare şi prezenta politică.

 

2.3. Marketing direct

Prin acceptul cu folosirea prezentei politici, utilizatorul acceptă procesarea datelor sale personale în scopul unui marketing direct. El are dreptul oricând să obiecteze împotriva prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing, prin trimiterea unei înştiinţări scrise la Getlokal la adresa indicată sau e-mailul-ul de contact. Utilizatorul are dreptul să fie informat înaintea dezvăluirii pentru prima dată a datelor sale personale şi folosirea pentru marketing direct şi are dreptul să obiecteze împotriva acestui lucru.

Prin acceptarea condiţiilor de utilizare şi a prezentei politici utilizatorul declară că a fost înştiinţat  şi este de acord cu livrarea datelor sale personale de către Getlokal altor administratori de date personale pentru marketing direct şi reclam pe teritoriul Bulgariei şi în ţări în afara UE, atunci când sunt respectate clauzele Legii de protecţie a datelor personale şi altor legi internaţionale aplicabile, în cazul în care există asemenea. Utilizatorul are dreptul în orice moment să-şi retragă acordul de livrare a datelor sale personale în acest scopurile descrise mai sus.

 

2.4. Dezvăluirea de date personale

Getlokal se obligă să nu dezvăluie datele personale sau alt tip de informaţie de utilizator legată de folosirea serviciilor, precum şi să nu dezvăluie informaţie colectată, altor persoane terţe – organe de putere, companii, indivizi şi altele, cu excepţia cazurilor:

2.4.1. când acest lucru este prevăzut în prezenta politică sau condiţii de utilizare sau când utilizatorul îşi dă acordul expres în momentul înregistrării sau mai târziu;

2.4.2. când Getlokal execută o obligaţie juridică.

2.4.3. când informaţia este cerută de autorităţile statului, care, conform legislaturii, sunt competente pentru a cere şi a colecta asemenea informaţii în conformitate cu regulile şi procedurile juridice;

2.4.4. când este necesar în scopul protecţiei datelor personale, intereselor juridice, precum şi a reputaţiei Getlokal, referitor la personalul sau utilizatorii site-lui web;

2.4.5. când informaţia se dezvîluie slujitorilor sau subcontractanţilor Getlokal pentru acţiuni referitoare la administrarea şi folosirea serviciilor site-lui Getlokal.com;

2.4.6. în alte cazuri stabilite de lege.
 
 

3. Cum să asigurăm protecţia informaţiei Dumneavoastră? Care sunt drepturile de care dispuneţi?

 

3.1. Persoanele care nu au împlinit 14 ani

Site-ul web Getlokal nu se adresează grupurilor de persoane sub 14 ani. Getlokal nu are scopul de a strânge  şi procesa datele personale ale persoanelor sub 14 ani. În cazul în care un minor trimite datele sale personale fără acordul părinţilor sau tutorelui, ultimul trebuie să înştiinţeze fără întârziere Getlokal.

 

3.2. Siguranţă

Getlokal are grija de a acţiona de bun credinţă în strângerea, stocarea, protecţia şi prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în scopurile clar stabilite şi în conformitate cu legea bulgară de protecţie a datelor personale, precum şi a altor legi internaţionale aplicabile, în cazul existenţei unor asemenea legi. În acest context, Getlokal va lua toate măsurile tehnice şi organizaţionale necesare în scopul protejării datelor personale ce aparţin utilizatorilor, împotriva distrugerii sau pierderii neintenţionate, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Getlokal este înregistrat ca administrator de date personale, conform Legii bulgăreşti de protecţie a datelor personale.

Getlokal depune grija necesară şi poartă răspundere pentru protecţia datelor personale ale utilizatorului, care au fost obţinute sau livrate prin folosirea serviciilor ce fac obiectul condiţiilor de utilizare, cu excepţia cazurilor de: forţă majoră, evenimente întâmplătoare sau acţiuni rău intenţionate din partea altor persoane terţe, precum şi în cazurile în care utilizatorul a făcut informaţia accesibilă şi altor persoane terţe.
 

3.3. Drepturile referitoare la datele personale

În afara celor mai sus indicate, prin acceptarea condiţiilor de utilizare şi prezenta politică, utilizatorul confirmă că a înţeles dreptul oferit de Legea bulgară de protecţia datelor personale, precum şi altor legi internaţionale aplicabile (dacă există asemenea), ce includ următoarele, dar nu numai:

3.3.1. dreptul de a fi informat despre toate aspectele referitoare la protecţia şi procesarea datelor personale, pe care Getlokal se obligă să-l pună la dispoziţie din oficiu sau la cererea utilizatorului, în funcţie de legislatura în vigoare;

3.3.2. dreptul de acces la datele sale personale prelucrate de Getlokal;

3.3.3. dreptul de a corecta şi actualiza datele sale personale prelucrate de Getlokal;

3.3.4. dreptul de a cere ştergerea datelor sale personale de utilizator sau blocarea lor, atunci când nu sunt procesate în conformitate cu prezenta politică, condiţiile de utilizare sau legislatura în vigoare;

3.3.5. dreptul de a cere de la Getlokal să informeze persoanele terţe cărora le-a fost dezvăluită informaţia, de a şterge sau corecta datele, cu excepţia cazurilorîn care acest lucru nu este posibil sau este legat de eforturi extraordinare din partea Getlokal;

3.3.6. dreptul de a opune gratis şi în orice moment, prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing în numele Getlokal sau altă persoană terţă;

3.3.7. are dreptul de a întreprinde acţiuni la o judecătorie competentă, pentru a proteja drepturile ce i-au fost oferite de legislatura aplicabilă.

Orice utilizator înregistrat poate să modifice şi să actualizeze datele sale principale păstrate de către Getlokal, prin profilul său de utilizator.

Utilizatorul poate să-şi exercite drepturile din acest articol, prin trimiterea unei cereri scrise la Getlokal, cu dată şi semnătură, care să corespundă cerinţelor legale în vigoare. Utilizatorul poate să-şi exercite drepturile referitoare la datele sale personale, personal sau prin împuternicire (autentificată la notar).