Home Utile Ce activitati presteaza un coordonator SSM?

Ce activitati presteaza un coordonator SSM?

by GetLokal.ro

Coordonatorul de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) are misiunea de a supraveghea, coordona și verifica desfășurarea activităților de pe șantier, pentru minimizarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.

Prin hotărârea de Guvern 300 / 2006, managerul de proiect este obligat să angajeze un coordonator SSM atât în faza de proiectare cât și în faza de execuție.

Responsabilitățile unui coordonator SSM includ:

elaborarea planului general de securitate și sănătate;

pregătirea dosarului de intervenții ulterioare;

realizarea unui registru de coordonare;

coordonarea și verificarea modului de realizare a instruirii personalului în domeniul sănătății și securității muncii;

Cele mai citite articole

înregistrarea evidenței accidentelor de muncă;

participarea la ședintele de coordonare de șantier și stabilirea măsurilor de reducere a riscurilor;

realizarea periodică a inspecțiilor pe șantier;

informarea managerului de proiect în legătură cu diverse probleme și măsurile care se necesită;

verificarea permanentă a documentelor SSM pentru toți angajații de pe șantier.

În orice proiect de construcții, existența unui coordonator SSM este o cerință obligatorie. Absența acestuia atrage contravenții ce se sancționează prin amenzi sau chiar răspundere penală.

Coordonatorul SSM trebuie să aibă o experiență profesională de minim 5 ani in construcții, studii superioare, specializările prevăzute în articolul 8 din Ordinul 242 / 2007 și formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate în domeniul muncii, care necesită o actualizare la fiecare 3 ani.

Evitarea accidentelor la locul de muncă reprezintă una dintre principalele responsabilități ale coordonatorului SSM, de aceea este important ca acesta să îndeplinească toate cerințele din fișa postului.

Cele mai citite articole

You may also like