Home Prefectura Constanța

Prefectura Constanța

by GetLokal.ro

Contact - Prefectura Constanța

Adresa: Bd Tomis nr.51, Constanţa, jud. Constanţa, România
Telefon: 0241 617 788
Fax: 0241 617 245
Email: cancelarie@prefecturaconstanta.ro
Website: www.ct.prefectura.mai.gov.ro

Harta - Prefectura Constanța

Descriere - Prefectura Constanța

Instituția Prefectului Constanța este principala instituție publică ce își desfășoară activitatea având personalitate juridică și care se asigură că prin serviciile oferite de către aceasta sunt exercitate de către prefectul ales de către Guvern a prerogativelor care revin acestuia conform Constituției.

Printre atribuțiile realizate de către personalul angajat al Instituției Prefectului Constanța se numără și asigurarea la nivel de județ a aplicării și respectării legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, realizarea de acțiuni ce au în vedere menținerea unei atmosfere de pace socială și prevenirea tensiunilor sociale, precum și colaborarea cu autoritățile administrației publice locale cu scopul de a determina care sunt prioritățile în ceea ce privește dezvoltarea teritorială. De asmenea, tot în competența Instituției Prefectului Tulcea stă și acțiunea de verificare a legalității actelor administrative emise și adoptate de cptre autoritățile administrației publice locare, precum și cea de urmărire a aplicării actelor cu caracter reparatoriu.